Letové obraty

Obrat 5 - Tři normální přemety

Obrat 5 - Tři normální přemety
Přitažením provede model tři navazující přemety. Všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru.     2. Přemety nejsou totožné.     3. Model se během přemetu naklání na...

Obrat 6 - Normální přemety obráceně

Obrat 6 - Normální přemety obráceně
Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, provede tři navazující normální přemety dolů, letí pak asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky...

Obrat 7 - Jeden obrácený přemet

Popis obratu je shodný s následujícím obratem s tím rozdílem, že model provede pouze jeden obrat.

Obrat 8 - Tři obrácené přemety

Obrat 8 - Tři obrácené přemety
Potlačením provede model tři navazující obrácené přemety, všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru.     2. Přemety nejsou totožné.     3. Model se během přemetů...