Obrat 8 - Tři obrácené přemety

Obrat 8 - Tři obrácené přemety

Potlačením provede model tři navazující obrácené přemety, všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné.

Snížené hodnocení
:
    1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
    2. Přemety nejsou totožné.
    3. Model se během přemetů naklání na stranu.
    4. Model mění během přemetu směr.