Letové obraty

Obrat 13 - Svislá osma s půlvýkruty

Obrat 13 - Svislá osma s půlvýkruty
Model z vodorovného letu provede přitažením normální přemet, v jehož spodní části provede půlvýkrut, naváže druhý normální přemet přímo pod prvním přemetem a půlvýkrutem přejde do normálního vodorovného letu. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového...

Obrat 14 - Vodorovná čtvercová osma

Obrat 14 - Vodorovná čtvercová osma
Z vodorovného letu provede model přitažením normální čtvercový přemet a v okamžiku, kdy je ve spodní části strany čtverce, provede úplný obrácený čtvercový přemet vedle normálního čtvercového přemetu. Model by se měl v rozích otáčet ostře a přímé úseky by měly být nejméně 20m dlouhé. Snížené...

Obrat 15 - Kubánská osma

Obrat 15 - Kubánská osma
Přitažením model provede normální přemet a v poloze na zádech , kdy letí směrem dolů pod úhlem 45 st. provede půlvýkrut následovaný dalším normálním přemetem a opět v poloze na zádech při sestupném letu pod úhlem 45st. provede další půlvýkrut a vyrovná do vodorovného letu. Snížené...

Obrat 16 - Kubánská osma obráceně

Obrat 16 - Kubánská osma obráceně
Přitažením model přejde do stoupavého letu pod úhlem 45st., provede půlvýkrut, 3/4 normálního přemetu, další půlvýkrut do polohy na zádech a přemetem přejde do vodorovného letu v místě, kde obrat zahájil. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru a stejných...