Letové obraty

Obrat 9 - Obrácené přemety obráceně

Obrat 9 - Obrácené přemety obráceně
Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, potlačením provede tři navazující obrácené přemety, letí asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné. Snížené...

Obrat 10 - Otazník

Obrat 10 - Otazník
Model z normálního letu přejde obráceným půlpřemetem do letu na zádech a setrvá v něm asi jednu sekundu. Pak půlpřemetem přejde do normálního letu. Snížené hodnocení:     1. Poloměry půlpřemetů nejsou shodné.     2. Model neletí v letu na zádech...

Obrat 11 - Vodorovná osma

Obrat 11 - Vodorovná osma
Model z vodorovného letu provede přitažením 3/4 normálního přemetu až do polohy kolmo k zemi, potom potlačením provede úplný obrácený přemet opět do polohy kolmo k zemi a vyrovná provede přitažením 1/4 normálního přemetu. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového...

Obrat 12 - Svislá osma

Obrat 12 - Svislá osma
Z vodorovného letu model provede přitažením úplný normální přemet, v jehož spodní části provede potlačením úplný obrácený přemet přímo pod normálním přemetem s výletem ve stejné výšce ve které byl obrat zahájen. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru a nemají...