Obrat 6 - Normální přemety obráceně

Obrat 6 - Normální přemety obráceně

Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, provede tři navazující normální přemety dolů, letí pak asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky shodné.

Snížené hodnocení:
    1. Model mění směr během půlvýkrutu.
    2. Přemety nejsou kruhového tvaru.
    3. Přemety nejsou geometricky totožné.
    4. Model se během přemetu naklání na stranu.
    5. Model mění během přemetu směr.