Obrat 5 - Tři normální přemety

Obrat 5 - Tři normální přemety

Přitažením provede model tři navazující přemety. Všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné

Snížené hodnocení:
    1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
    2. Přemety nejsou totožné.
    3. Model se během přemetu naklání na stranu.
    4. Model mění během přemetu směr.