Modelářské akce 2014

Informace o akcích a soutěžích

19.04.2014 08:47
Pro více info o konaných akcích je možné navštívit stránky KLeMČR: Například kategorie "Volné": https://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Kalend2014/kal2014.php?kat=S10