Letové obraty

Obrat 33 - Čtverec s půlvýkruty

Obrat 33 - Čtverec s půlvýkruty
Model z normálního vodorovného letu provede přitažením 1/4 přemetu, po výdrži provede půlvýkrut, další výdrž a potlačením přejde 1/4 opačného přemetu do polohy na břiše. Po výdrži dalším potlačením provede 1/4obráceného přemetu do sestupného kolmého letu a po výdrží provede půlvýkrut, znovu výdrž a...

Obrat 34 - Přistání (přistávací postup)

Obrat 34 - Přistání (přistávací postup)
Model se sníženými otáčkami motoru provede vodorovnou nebo klesavou zatáčku do polohy proti větru a klesá směrem k přistávací dráze tak, aby k dotyku se zemí došlo v přistávací zóně. Přistání končí dojezdem, nebo zastavením modelu. Hodnocení přistávacího postupu je známkou „10“, nebo...