Členové klubu

Svoboda Jiří

CZ E 168-051

Tesner Jiří

CZ E 168-030

Tlustý Jiří

CZ E 168-022

Vondráček Miroslav

CZ E 168-040

Vostřel Michal

CZ E 168-044

Zakl Vitězslav

CZ E 168-049