Obrat 30 - Vývrtka

Obrat 30 - Vývrtka

Model zaujme směr, sníží rychlost a drží se přídí mírně vzhůru, dokud nespadne po křídle do vývrtky. Model provede tři otočky a vyrovná do stejného směru letu. (Pozn. 1)

Snížené hodnocení
:
    1. Při zahájení obratu model neletí vodorovně.
    2. Model neudělá tři otočky. Méně než dvě a více než čtyři znamenají nulu za celý obrat.
    3. Model neukončí obrat ve stejném směru.
    4. Při vybírání vývrtky se model naklání na stranu.
    5. Za sestupnou spirálu je obrat hodnocen nulou.

Poznámka 1:
Jestliže vstup do vývrtky není plynulý, nebo vývrtka sama je trhavá a nejistá, není to důvod ke snížení hodnocení. Sestupná spirála se projevuje plynulostí a viditelným zvyšováním rychlosti v rotaci. U vývrtky se rychlost zřetelně nezvětšuje.