Obrat 12 - Svislá osma

Obrat 12 - Svislá osma

Z vodorovného letu model provede přitažením úplný normální přemet, v jehož spodní části provede potlačením úplný obrácený přemet přímo pod normálním přemetem s výletem ve stejné výšce ve které byl obrat zahájen.

Snížené hodnocení
:
    1. Přemety nejsou kruhového tvaru a nemají stejný průměr.
    2. Model během přemetů mění směr.
    3. Obrácený přemet není přímo pod normálním přemetem.