Obrat 9 - Obrácené přemety obráceně

Obrat 9 - Obrácené přemety obráceně

Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, potlačením provede tři navazující obrácené přemety, letí asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné.

Snížené hodnocení:
    1. Model mění směr během půlvýkrutů a přemetů.
    2. Přemety nejsou kruhového tvaru.
    3. Přemety nejsou geometricky totožné.
    4. Model se během přemetů naklání na stranu.
    5. Výdrž před a po přemetech je delší než 1sekunda.