Obrat 2 - Zrcadlové souvraty

Obrat 2 - Zrcadlové souvraty

Model přejde z normálního vodorovného letu čtvrtpřemetem do svislého stoupání, na vrcholu provede souvrat a přejde do svislého klesání. Normálním půlpřemetem přejde do svislého stoupání, na jehož vrcholu provede souvrat ve stejném smyslu, jako byl první. Z následujícího svislého klesání přejde model normálním čtvrtpřemetem do vodorovného letu ve stejném směru a výšce, v jakém obrat zahajoval.

Snížené hodnocení:
    1. Nejsou výrazné svislé části obratu.
    2. Poloměr souvratu je větší, než dvojnásobné rozpětí křídla modelu.
    3. Souvraty nejsou přesně 180 st..
    4. Spodní část normálního půlpřemetu není ve stejné výšce jako začátek obratu.
    5. Souvraty nejsou ve stejné výšce.
    6. Konec obratu není ve stejné výšce jako jeho začátek.