Obrat 33 - Čtverec s půlvýkruty

Obrat 33 - Čtverec s půlvýkruty

Model z normálního vodorovného letu provede přitažením 1/4 přemetu, po výdrži provede půlvýkrut, další výdrž a potlačením přejde 1/4 opačného přemetu do polohy na břiše. Po výdrži dalším potlačením provede 1/4obráceného přemetu do sestupného kolmého letu a po výdrží provede půlvýkrut, znovu výdrž a 1/4normálního přemetu vyrovná do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení
:
    1. Model neletí po vertikále při zahájení a ukončení půlvýkrutů.
    2. Strany čtverce nejsou stejně dlouhé.
    3. Výkruty nebyly provedeny ve stejné výšce a 1/2 stran.
    4. Model během obratu mění směr.
    5. Půlvýkruty nejsou stejně dlouhé.
    6. Zahájení a ukončení obratu není ve stejné výšce.