Obrat 32 - Přemet s kopaným výkrutem

Obrat 32 - Přemet s kopaným výkrutem

Přitažením model provede 1/2 normálního přemetu v jehož horní části provede kopaný výkrut, srovná model a provede další 1/2 normálního přemetu s ukončením v normálním vodorovném letu. (pozn.2)

Snížené hodnocení
:
    1. Přemet nemá kruhový tvar.
    2. Model mění během obratu směr.
    3. Model se během přemetu naklání na stranu.
    4. Kopaný výkrut není o 360st..
    5. Výkrut není kopaným výkrutem.

Poznámka 2:
Kopaný výkrut je autorotační obrat ve vodorovné rovině. Model se otáčí velmi rychle a jeho podélná osa musí svírat určitá viditelný úhel s osou letu. Je-li osa letadla shodná s osou letu , nejedná se „kopaný“ výkrut.