Obrat 31 - Vývrtka na zádech

Obrat 31 - Vývrtka na zádech

Model zaujme směr, půlvýkrutem přejde do letu na zádech a se snižující se rychlostí se drží přídí mírně vzhůru dokud model nespadne po křídle do vývrtky. Model provede tři otočky , vyrovná do stejného směru letu a půlvýkrutem se vrátí do normální polohy ve vodorovném letu. (pozn.1)

Snížené hodnocení
:
    1. Půlvýkruty nejsou vodorovně.
    2. Půlvýkruty nejsou o 180st..
    3. Křídla nejsou vodorovně při zahájení a ukončení obratu.
    4. Za sestupnou spirálu je obrat hodnocen nulou.
    5. Obrat neskončí ve stejném směru.
    6. Model neudělá tři otočky. Méně než dvě a více než čtyři znamenají nulu za celý obrat.

Poznámka 1:
Jestliže vstup do vývrtky není plynulý, nebo vývrtka sama je trhavá a nejistá, není to důvod ke snížení hodnocení.Sestupná spirála se projevuje plynulostí a viditelným zvyšováním rychlosti v rotaci. U vývrtky se rychlost zřetelně nezvětšuje.