Obrat 29 - Dvojitý překrut obráceně

Obrat 29 - Dvojitý překrut obráceně

Model provede potlačením 1/2 obráceného přemetu , provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně po dobu asi jedné sekundy, provede 1/2 normálního přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení: stejné jako u normálního dvojitého překrutu.