Obrat 28 - Dvojitý překrut

Obrat 28 - Dvojitý překrut

Model provede přitažením 1/2 normálního přemetu, provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně asi jednu sekundu, provede 1/2 obráceného přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení
:
    1. Půlpřemety se odchylují vpravo či vlevo.
    2. Půlvýkruty nenásledují ihned po půlpřemetu.
    3. Půlvýkruty se odchylují vpravo nebo vlevo.
    4. Model setrvá více než jednu sekundu před obráceným přemetem.
    5. Půlpřemety nejsou ve stejné výšce.