Obrat 26 - Písmeno "M" s půlvýkruty

Obrat 26 - Písmeno "M" s půlvýkruty

Přitažení přejde model do letu kolmo vzhůru, provede půlvýkrut, potom souvrat o 180st., další půlvýkrut, potom polovinu obráceného přemetu následovaného třetím půlvýkrutem, druhý souvrat o 180st. a čtvrtý půlvýkrut s vyrovnáním do vodorovného letu. Půlvýkruty mohou být v libovolném směru, souvrat však musí být v opačném směru.Při pohledu z boku vytváří model písmeno „M“.

Snížené hodnocení
:
    1. Model neletí kolmo k zemi na začátku a konci půlvýkrutů a souvratů.
    2. Souvraty nejsou o 180st. a ve stejné výšce.
    3. Půlvýkruty nejsou o 180st a ve stejné výšce.
    4. Spodní část obráceného půlpřemetu není ve sśtejné výšce jako zahájení obratu.
    5. Model během obratu mění směr.