Obrat 23 - Kobra výkrut

Obrat 23 - Kobra výkrut

Přitažením model přejde do šikmého vzestupného letu pod úhlem 45st. půlvýkrutem přejde do letu na zádech. Provede přitažením 1/4 normálního přemetu a půlvýkrutem přejde do normální polohy a vyrovná do vodorovného letu.

Snížené hodnocení
:
    1. Stoupavý a klesavý let nejsou pod úhlem 45st..
    2. Půlvýkruty nejsou o 180st..
    3. 1/4 přemetu není o 90st..
    4. Model mění během obratu směr.