Obrat 22 - Výkrut na čtyři doby

Obrat 22 - Výkrut na čtyři doby

Model provádí výkrut 360st. s výdržemi po 90st.. Při výdržích jsou křídla k zemi kolmo, nebo vodorovně.Obrat trvá přibližně 5sekund.

Snížené hodnocení
:

    1. Čtvrtvýkruty jsou méně, či více než 90st..
    2. Model neprovádí výdrže po každých 90st..
    3. Rychlost otáčení výkrutů není stálá.