Obrat 21 - Klesavý výkrut

Obrat 21 - Klesavý výkrut

Potlačením model přejde do letu kolmo dolů, provede výkrut 360st. a přitažením ukončí obrat vodorovným letem.

Snížené hodnocení
:
    1. Výkrut není přesně 360st..
    2. Model neletí kolmo před zahájením a ukončením výkrutu.
    3. Výkrut není kolmo k zemi.
    4. Rychlost výkrutu není stálá.