Obrat 20 - Stoupavý výkrut

Obrat 20 - Stoupavý výkrut

Přitažením model přejde do letu kolmo vzhůru, provede výkrut 360st. a potlačením ukončí obrat do vodorovným letem.

Snížené hodnocení
:
    1. Model neletí kolmo vzhůru před zahájením a po ukončení výkrutu.
    2. Výkrut není přesně 360st.
    3. Výkrut není kolmo k zemi.
    4. Rychlost výkrutu není stálá.