Obrat 18 - Střídavé výkruty

Obrat 18 - Střídavé výkruty

Model provede výkrut 360st. v libovolném smyslu a bezprostředně po něm druhý výkrut 360st. v opačném smyslu.Výkruty trvají přibližně 5 sekund.

Snížené hodnocení
:
    1. Model mění během výkrutů výšku či směr.
    2. Rychlost otáčení výkrutů není stálá.
    3. Výkruty nejsou přesně 360st.
    4. Druhý výkrut nenásleduje ihned za prvním.