Obrat 14 - Vodorovná čtvercová osma

Obrat 14 - Vodorovná čtvercová osma

Z vodorovného letu provede model přitažením normální čtvercový přemet a v okamžiku, kdy je ve spodní části strany čtverce, provede úplný obrácený čtvercový přemet vedle normálního čtvercového přemetu. Model by se měl v rozích otáčet ostře a přímé úseky by měly být nejméně 20m dlouhé.

Snížené hodnocení
:
    1. Přemety nejsou čtvercové.
    2. Kolmé průlety směrem dolů nejsou po shodné dráze.
    3. Přemety nemají stejné rozměry.
    4. Model během přemetů mění směr.
    5. Přemety nejsou ve stejné výšce.
    6. Model se během přemetů naklání na stranu.
    7. Strany čtverců nejsou shodné.