Obrat 13 - Svislá osma s půlvýkruty

Obrat 13 - Svislá osma s půlvýkruty

Model z vodorovného letu provede přitažením normální přemet, v jehož spodní části provede půlvýkrut, naváže druhý normální přemet přímo pod prvním přemetem a půlvýkrutem přejde do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení:
    1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
    2. Druhý přemet není přímo pod prvním.
    3. Model není srovnán na začátku a na konci půlvýkrutu.
    4. Model během přemetů a půlvýkrutů mění směr.
    5. Model se během přemetů naklání na stranu.