Obrat 11 - Vodorovná osma

Obrat 11 - Vodorovná osma

Model z vodorovného letu provede přitažením 3/4 normálního přemetu až do polohy kolmo k zemi, potom potlačením provede úplný obrácený přemet opět do polohy kolmo k zemi a vyrovná provede přitažením 1/4 normálního přemetu.

Snížené hodnocení:
    1. Přemety nejsou kruhového tvaru.
    2. Model neletí kolmo k zemi v místě překřížení.
    3. Model během přemetů mění směr.
    4. Přemety nemají stejný průměr.
    5. Přemety nejsou ve stejné výšce.
    6. Průlety překřížením nejsou ve stejné výšce.