Obrat 10 - Otazník

Obrat 10 - Otazník

Model z normálního letu přejde obráceným půlpřemetem do letu na zádech a setrvá v něm asi jednu sekundu. Pak půlpřemetem přejde do normálního letu.

Snížené hodnocení:
    1. Poloměry půlpřemetů nejsou shodné.
    2. Model neletí v letu na zádech vodorovně.
    3. Úsek letu na zádech netrvá jednu sekundu.
    4. Není zachována svislá rovina obratu.