0brat 25 - Písmeno"M"

0brat 25 - Písmeno"M"

Přitažením model přejde do kolmého vzestupného letu, provede souvrat o 180st. v libovolném směru, dále polovinu obráceného přemetu, opět souvrat o 180st v opačné směru a vyrovná do normálního vodorovného letu.

Snížené hodnocení
:
    1. Model neletí po vertikále před a po souvratech.
    2. Souvraty nejsou o 180st. a ve stejné výšce.
    3. Stoupavé a klesavé lety nejsou paralelní.
    4. Spodní část obráceného přemetu není ve výšce zahájení obratu.