Sportovní řád ČR 2008 pro letecké modeláře

Plné znění sportovního řádu jako soubor PDF ke stažení zde.

Výběr z obsahu dokumentu:

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
    1.1. Obecná definice modelu letadla
    1.2. Obecné charakteristiky modelů letadel
    1.3. Rozdělení modelů letadel
    1.4. Definice výrazů použitých pro specifikaci a pravidla
    1.5. Platnost pravidel 
2. LETECKOMODELÁŘSKÉ SPORTOVNÍ PODNIKY 
    2.1. Mezinárodní soutěže FAI
    2.2. Mistrovství České republiky
    2.3. Druhy Mistrovství České republiky
    2.4. Oblastní mistrovství
    2.5. Seriálové soutěže 
    2.6. Veřejné soutěže
    2.7. Soutěže žáků
    2.8. Klubové soutěže 
    2.9. Ostatní akce
    2.10. Hodnocení výsledků soutěží
    2.11. Výkonnostní stupně 
3. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 
    3.1. Povinnosti pořadatele soutěže
    3.2. Povinnosti soutěžících
    3.3. Maximální povolený počet modelů přihlášených k soutěži:
    3.4. Přerušení soutěže 
    3.5. Protesty
    3.6. Diskvalifikace
Příloha 3.1. Pomůcka pro sestavení propozic na soutěž
Příloha 3.2. Pomůcka pro sestavení výsledkové listiny
4. ROZHODČÍ
    4.1. Druhy kvalifikace
    4.2. Rozdělení rozhodčích
5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽÍ 
    5.1. Rozdělení podle věku
    5.2. Účast na soutěžích
    5.3. Sportovní licence
6. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
    6.1. Stavební omezení
    6.2. Model 
    6.3. Kmitočtové kanály pro modelářské stanice
    6.4. Létání na soutěžích 
    6.5. Propagační létání, létání na veřejnosti, trénink
    6.6. Letový prostor
7. POVOLENÉ ODCHYLKY OD PRAVIDEL FAI PŘI SOUTĚŽÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
    7.1. Obecná část
    7.2. Třída F1 - volně létající modely
    7.3. Třída F2 - upoutané modely
    7.4. Třída F3 - rádiem řízené motorové modely
    7.5. Třída F3 - rádiem řízené modely větroňů
    7.6. Třída F4 - makety - kategorie F4B, F4C, F4D, F4E, F4F
    7.7. Třída F5 - rádiem řízené modely s elektrickým pohonem 
8. NÁRODNÍ REKORDY 
    8.1. Podmínky pro přiznání rekordů
    8.2. Odchylky od Sportovního řádu FAI platné pro národní rekordy
Tabulka I - Zatřídění rekordů České republiky (platná od r. 2007)
Žádost o uznání rekordu České republiky
Kontrolní list pro žádost o rekord České republiky
9. STAVEBNÍ A SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA NÁRODNÍCH KATEGORIÍ
    9.1. Volně létající modely 
    9.2. Upoutané modely 
    9.3. Rádiem řízené motorové modely
    9.4. Rádiem řízené modely větroňů
    9.5. Makety 
    9.6. Rádiem řízené modely poháněné elektromotorem
PŘÍLOHA 9.6.4.P.1. - SEZNAM OBRATŮ PRO HALOVOU AKROBACII
PŘÍLOHA 9.6.4.P.2. - POKYNY PRO ROZHODČÍ