Úspěch Pavla Dvořáka na MČR v České Třebové

/album/uspech-pavla-dvoraka-na-mcr-v-ceske-trebove/pavel-dvorak-1-jpeg1/ /album/uspech-pavla-dvoraka-na-mcr-v-ceske-trebove/pavel-dvorak-2-jpeg1/ /album/uspech-pavla-dvoraka-na-mcr-v-ceske-trebove/pavel-dvorak-3-jpeg1/ /album/uspech-pavla-dvoraka-na-mcr-v-ceske-trebove/pavel-dvorak-4-jpeg1/

Úspěch Lenky Mrákotové v Hrádku nad Nisou

/album/fotogalerie-hradek-nad-nisou/hradek-1-jpg1/ /album/fotogalerie-hradek-nad-nisou/hradek-2-jpg1/

Novoroční létání 2018

/album/fotogalerie-fotografie1/novor-letani-2018-01-jpg1/ /album/fotogalerie-fotografie1/novor-letani-2018-02-jpg1/ /album/fotogalerie-fotografie1/novor-letani-2018-03-jpg1/ /album/fotogalerie-fotografie1/novor-letani-2018-04-jpg1/ /album/fotogalerie-fotografie1/novor-letani-2018-05-jpg1/ /album/fotogalerie-fotografie1/novor-letani-2018-06-jpg1/

Limit Cup 2017

/album/limit-cup-2017/limit-cup-2017-01-jpg/ /album/limit-cup-2017/limit-cup-2017-02-jpg/ /album/limit-cup-2017/limit-cup-2017-03-jpg/ /album/limit-cup-2017/limit-cup-2017-04-jpg/ /album/limit-cup-2017/limit-cup-2017-05-jpg/ /album/limit-cup-2017/limit-cup-2017-06-jpg/

Pardubická liga házedel

/album/liga-hazedel/liga-hazedel-01-jpg/ /album/liga-hazedel/liga-hazedel-02-jpg/ /album/liga-hazedel/liga-hazedel-03-jpg/ /album/liga-hazedel/liga-hazedel-04-jpg/ /album/liga-hazedel/liga-hazedel-05-jpg/ /album/liga-hazedel/liga-hazedel-06-jpg/

Mistrovství světa třídy NSS v Polské Ornetě - 2017

/album/ms-nss-orneta-2017/nss-orneta-2017-1-jpg/ /album/ms-nss-orneta-2017/nss-orneta-2017-2-jpg/ /album/ms-nss-orneta-2017/nss-orneta-2017-3-jpg/ /album/ms-nss-orneta-2017/nss-orneta-2017-4-jpg/

Mistrovství ČR 2017 třídy NSS - od Pepy Mrákoty

/album/fotogalerie-fotografie/bunkov-01-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-02-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-03-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-04-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-05-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-06-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-07-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-08-jpg2/ /album/fotogalerie-fotografie/bunkov-09-jpg2/

Reprezentace na ME v Censtochowe

/album/reprezentace-na-me-v-censtochowe/a100-1517-jpg1/ /album/reprezentace-na-me-v-censtochowe/a100-1518-jpg1/ /album/reprezentace-na-me-v-censtochowe/a100-1619-jpg1/

Mistrovství ČR NSS – Pepa Mrákota

/album/mistrovstvi-cr-nss-pepa-mrakota/jablonec-2010-007-small-jpg/ /album/mistrovstvi-cr-nss-pepa-mrakota/jablonec-2010-042-small-jpg/ /album/mistrovstvi-cr-nss-pepa-mrakota/jablonec-2010-065-small-jpg/

Edge 540 Vládi Ďoubala

/album/edge-540-vladi-doubala/hpim5705-jpg/ /album/edge-540-vladi-doubala/hpim5707-jpg/ /album/edge-540-vladi-doubala/hpim5708-jpg/

Mezinárodní regata

/album/mezinarodni-regata/p4290036-jpg/ /album/mezinarodni-regata/p4300065-jpg/

Katana 33% (Krill B.P.)

/album/katana-33-krill-b-p-/katana33-090517-0001-jpg/ /album/katana-33-krill-b-p-/katana33-090517-0002-jpg/ /album/katana-33-krill-b-p-/katana33-090517-0003-jpg/

Fotodeník Pepy Mrákoty

/album/fotodenik-pepy-mrakoty/z-pepova-deniku-001-jpg/ /album/fotodenik-pepy-mrakoty/z-pepova-deniku-002-jpg/ /album/fotodenik-pepy-mrakoty/z-pepova-deniku-003-jpg/

Slet TOP modelů Miskovice 2006

/album/miskovice-2006/miskovice-2006-001-jpg2/ /album/miskovice-2006/miskovice-2006-002-jpg2/ /album/miskovice-2006/miskovice-2006-003-jpg2/

Extra 300L

/album/extra-300l/extra-300l-1-jpg/ /album/extra-300l/extra-300l-2-jpg/ /album/extra-300l/extra-300l-3-jpg/

Členové klubu

Tlustý Jiří

CZ E 168-022

Šulc Rudolf

CZ E 168-043

Svoboda Jiří

CZ E 168-051

Slováček Daniel

CZ E 168-050

Kubeš Jiří

CZ E 168-048

Zakl Vitězslav

CZ E 168-049

Vostřel Michal

CZ E 168-044

Vondráček Miroslav

CZ E 168-040

Roček Michal

CZ E 168-018

Mrákotová Lenka

CZ E 168-046

Letové obraty

Obrat 14 - Vodorovná čtvercová osma

Obrat 14 - Vodorovná čtvercová osma
Z vodorovného letu provede model přitažením normální čtvercový přemet a v okamžiku, kdy je ve spodní části strany čtverce, provede úplný obrácený čtvercový přemet vedle normálního čtvercového přemetu. Model by se měl v rozích otáčet ostře a přímé úseky by měly být nejméně 20m dlouhé. Snížené...

Obrat 13 - Svislá osma s půlvýkruty

Obrat 13 - Svislá osma s půlvýkruty
Model z vodorovného letu provede přitažením normální přemet, v jehož spodní části provede půlvýkrut, naváže druhý normální přemet přímo pod prvním přemetem a půlvýkrutem přejde do normálního vodorovného letu. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového...

Obrat 12 - Svislá osma

Obrat 12 - Svislá osma
Z vodorovného letu model provede přitažením úplný normální přemet, v jehož spodní části provede potlačením úplný obrácený přemet přímo pod normálním přemetem s výletem ve stejné výšce ve které byl obrat zahájen. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru a nemají...

Obrat 11 - Vodorovná osma

Obrat 11 - Vodorovná osma
Model z vodorovného letu provede přitažením 3/4 normálního přemetu až do polohy kolmo k zemi, potom potlačením provede úplný obrácený přemet opět do polohy kolmo k zemi a vyrovná provede přitažením 1/4 normálního přemetu. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového...

Obrat 10 - Otazník

Obrat 10 - Otazník
Model z normálního letu přejde obráceným půlpřemetem do letu na zádech a setrvá v něm asi jednu sekundu. Pak půlpřemetem přejde do normálního letu. Snížené hodnocení:     1. Poloměry půlpřemetů nejsou shodné.     2. Model neletí v letu na zádech...

Obrat 9 - Obrácené přemety obráceně

Obrat 9 - Obrácené přemety obráceně
Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, potlačením provede tři navazující obrácené přemety, letí asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné. Snížené...

Obrat 8 - Tři obrácené přemety

Obrat 8 - Tři obrácené přemety
Potlačením provede model tři navazující obrácené přemety, všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné. Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru.     2. Přemety nejsou totožné.     3. Model se během přemetů...

Obrat 7 - Jeden obrácený přemet

Popis obratu je shodný s následujícím obratem s tím rozdílem, že model provede pouze jeden obrat.

Obrat 6 - Normální přemety obráceně

Obrat 6 - Normální přemety obráceně
Model z normálního vodorovného letu provede půlvýkrut, setrvá asi jednu sekundu v letu na zádech, provede tři navazující normální přemety dolů, letí pak asi jednu sekundu na zádech a půlvýkrutem přejde do normální polohy. Všechny přemety by měly být kruhového tvaru a geometricky...

Obrat 5 - Tři normální přemety

Obrat 5 - Tři normální přemety
Přitažením provede model tři navazující přemety. Všechny by měly být kruhového tvaru a geometricky totožné Snížené hodnocení:     1. Přemety nejsou kruhového tvaru.     2. Přemety nejsou totožné.     3. Model se během přemetu naklání na...

Videa

Karambol

Karambol
Tady bude malý úvod

Videa

Karambol

Karambol
Tady bude malý úvod

Letové obraty

Obrat 34 - Přistání (přistávací postup)

Obrat 34 - Přistání (přistávací postup)
Model se sníženými otáčkami motoru provede vodorovnou nebo klesavou zatáčku do polohy proti větru a klesá směrem k přistávací dráze tak, aby k dotyku se zemí došlo v přistávací zóně. Přistání končí dojezdem, nebo zastavením modelu. Hodnocení přistávacího postupu je známkou „10“, nebo...

Obrat 33 - Čtverec s půlvýkruty

Obrat 33 - Čtverec s půlvýkruty
Model z normálního vodorovného letu provede přitažením 1/4 přemetu, po výdrži provede půlvýkrut, další výdrž a potlačením přejde 1/4 opačného přemetu do polohy na břiše. Po výdrži dalším potlačením provede 1/4obráceného přemetu do sestupného kolmého letu a po výdrží provede půlvýkrut, znovu výdrž a...

Obrat 32 - Přemet s kopaným výkrutem

Obrat 32 - Přemet s kopaným výkrutem
Přitažením model provede 1/2 normálního přemetu v jehož horní části provede kopaný výkrut, srovná model a provede další 1/2 normálního přemetu s ukončením v normálním vodorovném letu. (pozn.2) Snížené hodnocení:     1. Přemet nemá kruhový tvar.     2. Model...

Obrat 31 - Vývrtka na zádech

Obrat 31 - Vývrtka na zádech
Model zaujme směr, půlvýkrutem přejde do letu na zádech a se snižující se rychlostí se drží přídí mírně vzhůru dokud model nespadne po křídle do vývrtky. Model provede tři otočky , vyrovná do stejného směru letu a půlvýkrutem se vrátí do normální polohy ve vodorovném letu. (pozn.1) Snížené...

Obrat 30 - Vývrtka

Obrat 30 - Vývrtka
Model zaujme směr, sníží rychlost a drží se přídí mírně vzhůru, dokud nespadne po křídle do vývrtky. Model provede tři otočky a vyrovná do stejného směru letu. (Pozn. 1) Snížené hodnocení:     1. Při zahájení obratu model neletí vodorovně.     2. Model...

Obrat 29 - Dvojitý překrut obráceně

Obrat 29 - Dvojitý překrut obráceně
Model provede potlačením 1/2 obráceného přemetu , provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně po dobu asi jedné sekundy, provede 1/2 normálního přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu. Snížené hodnocení: stejné jako u normálního dvojitého překrutu.

Obrat 28 - Dvojitý překrut

Obrat 28 - Dvojitý překrut
Model provede přitažením 1/2 normálního přemetu, provede půlvýkrut do normální polohy, letí přímo a vodorovně asi jednu sekundu, provede 1/2 obráceného přemetu a naváže půlvýkrutem do normálního vodorovného letu. Snížené hodnocení:     1. Půlpřemety se odchylují vpravo či...

Obrat 27 - Písmeno "M" s čtvrtvýkruty

Obrat 27 - Písmeno "M" s čtvrtvýkruty
Obrat je shodný s předcházejícím obratem.Pouze místo půlvýkrutů model provádí čtvrtvýkruty. Čtvrtvýkruty musí být ve stejném směru, první a druhý souvrat mají opačný směr. Snížené hodnocení:     1. Čtvrtvýkruty nejsou o 90st.     2. Ostatní je shodné s...

Obrat 26 - Písmeno "M" s půlvýkruty

Obrat 26 - Písmeno "M" s půlvýkruty
Přitažení přejde model do letu kolmo vzhůru, provede půlvýkrut, potom souvrat o 180st., další půlvýkrut, potom polovinu obráceného přemetu následovaného třetím půlvýkrutem, druhý souvrat o 180st. a čtvrtý půlvýkrut s vyrovnáním do vodorovného letu. Půlvýkruty mohou být v libovolném směru, souvrat...

0brat 25 - Písmeno"M"

0brat 25 - Písmeno"M"
Přitažením model přejde do kolmého vzestupného letu, provede souvrat o 180st. v libovolném směru, dále polovinu obráceného přemetu, opět souvrat o 180st v opačné směru a vyrovná do normálního vodorovného letu. Snížené hodnocení:     1. Model neletí po vertikále před a po...

Členové klubu

Tlustý Jiří

CZ E 168-022

Šulc Rudolf

CZ E 168-043

Svoboda Jiří

CZ E 168-051

Slováček Daniel

CZ E 168-050

Kubeš Jiří

CZ E 168-048

Zakl Vitězslav

CZ E 168-049

Vostřel Michal

CZ E 168-044

Vondráček Miroslav

CZ E 168-040

Roček Michal

CZ E 168-018

Mrákotová Lenka

CZ E 168-046

Členové klubu

Tlustý Jiří

CZ E 168-022

Šulc Rudolf

CZ E 168-043

Svoboda Jiří

CZ E 168-051

Slováček Daniel

CZ E 168-050

Kubeš Jiří

CZ E 168-048

Zakl Vitězslav

CZ E 168-049

Vostřel Michal

CZ E 168-044

Vondráček Miroslav

CZ E 168-040

Roček Michal

CZ E 168-018

Mrákotová Lenka

CZ E 168-046